Product was successfully added to your shopping cart.

140 0 138 990  140 0 138 990  

0item(s)

شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

نحوه پرداخت سفارش های مشتریان عزیز

1.واریز به شماره حساب جاری  (362110132873971) شرکت رسام بوم سانا نزد بانک پاسارگاد  وارسال تصویر واریزی به شماره تلگرام ( 09901380140)

2.به صورت حضوری در دفتر و استفاده از کارت خوان شرکت

3.به صورت حضوری در دفتر و بصورت نقدی و دریافت رسید پرداخت

4.واریز به کارت شماره (5022297000034970) نزد بانک پاسارگاد بنام شرکت رسام بوم سانا وارسال تصویر واریزی به شماره تلگرام (09901380140)